STAMP CAFFÉ IS AN EXPRESSION OF LOVE FOR COFFEE AND TRAVEL. LET YOUR SENSES EXPERIENCE THE ATMOSPHERE OF THE MOST BEAUTIFUL PLACES IN THE WORLD.

IT REMINDS YOU AS A POSTCARD FROM YOUR LOVED ONES WHO ARE ENJOYING DELICIOUS COFFEE ON THEIR TRAVELS. STIMULATE YOUR SENSES. LET YOURSELF BE CAPTIVATED BY THE TASTE AND BE CARRIED AWAY BY THE SCENT TO THE MOST ICONIC PLACES OF THE WORLD. TRAVEL AROUND THE PLANET AND EXPERIENCE
IT ALL IN YOUR IMAGINATION AGAIN AND AGAIN.

Kontakt

Káva, s.r.o.
Cintorínska 22 
Bratislava 811 08
Zapísaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.112385/B

Bankové spojenie:
Tatra Banka, a.s.
IBAN:  SK91 1100 0000 0029 4402 4914

Kontakt:
info@kavaonline.sk
+421 918 877 579

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27 
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170